Uitleg loterij

Aan Holland4ALS is een loterij gekoppeld. Via de deelnemers aan Holland4ALS kan je één of meerdere loten kopen. Het kopen van een lot is direct ook een donatie aan een team. 

Binnenkort vind je op deze pagina meer informatie over de loterij.

 

Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de loterij.
De volledige opbrengst komt ten goede aan stichting zoalsjan.