Uitleg loterij

Aan Holland4ALS is een loterij gekoppeld. Via de deelnemers aan Holland4ALS kan je één of meerdere loten kopen. Het kopen van een lot is direct ook een donatie aan een team. 

De loten kosten € 5 per twee stuks. Als je een lot wilt kopen kies je eerst het Holland4ALS team van wie je een lot wilt kopen. Het aankoopbedrag van je lot/loten telt mee in het opgehaalde sponsorgeld van dat team. Het kopen van één of meerdere loten is dus direct ook een donatie aan een team.

Je donatiereferentienummer is direct je lotnummer. Als je bijvoorbeeld 5 loten koopt telt je donatiereferentienummer 5 keer mee en maak je dus 5 keer zo veel kans op een mooie prijs. Klik hier om de prachtige prijzen te bekijken die je kunt winnen.

Op 29 mei 2019 zal de notaris de winnende e-mailadressen trekken. Op 31 mei worden de winnaars met naam op de website gepubliceerd.

Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de loterij. De volledige opbrengst komt ten goede aan Stichting zoalsjan.