Uitslag

Uitslag loterij Holland4ALS

De winnende emailadressen zijn op 29 mei door de notaris getrokken.

In het bestand hieronder vind je de namen van de winnaars van de prijzen van de loterij.

Achter de prijs staat de naam van de prijswinnaar zoals aangegeven bij de donatie.

Om jouw prijs in ontvangst te nemen kan je vanaf 17 juni aanstaande op maandag of dinsdag contact opnemen met Marieke Koot op telefoonnummer 0356039839.

Je kunt natuurlijk ook een email sturen aan: m.koot@jbvnotarissen.nl

Voor 17 juni aanstaande ontvangen de prijswinnaars een email op het bij ons bekende emailadres.

We wensen je veel plezier met de gewonnen prijs en danken je heel hartelijk voor jouw bijdrage aan Holland4ALS. We danken ook degene die de prijzen ter beschikking hebben gesteld voor hun bijdrage aan de loterij en Holland4ALS.

Uitslag

 

Uitslag Loterij Holland4ALS 2019 Uitslag